09 lý do tại sao Trường học cần hệ thống tuyển sinh trực tuyến

Trước đây, việc quản lý hồ sơ tuyển sinh được thực hiện thủ công, mất rất nhiều thời gian của nhân viên Nhà trường, và có tỷ lệ sai sót cao. Không những thế, việc Phụ huynh, Học sinh phải mất nhiều ngày để chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh cho Nhà trường là chuyện rất thường thấy. Và đương nhiên, việc này gây ra rất nhiều bất tiện. Nhận thức được nhu cầu của Nhà trường trong việc quản lý tuyển sinh hiệu quả và Phụ huynh, Học sinh trong việc đơn giản hóa quy trình…