Vai trò của hệ thống tuyển sinh trực tuyến cho Trường học

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH MÀ CÁC TRƯỜNG ĐỀU GẶP PHẢI Để chuẩn bị cho năm học mới, muôn vàn áp lực được đặt ra cho phòng Tuyển sinh và Marketing của các Trường học. Sự lựa chọn cho Phụ huynh ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc Nhà trường phải càng chạy đua trong việc xử lý thông tin, theo dõi, chăm sóc Phụ huynh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quy trình nhập học… Thế nhưng, Nhà trường đều gặp phải không ít những khó khăn như:  Thu, in ấn, lưu trữ các hồ…